Våra varumärken

Vi skapar stora förändringar

GVK


Varje år drabbas Sveriges villor och fastigheter av vattenskador som kostar den enskilde ägaren tiotusentals kronor. Ända sedan GVK, bildades 1988 har stiftelsen arbetat för att minska vattenskadorna i våra våtrum.

Idag består stiftelsen av ett antal organisationer och företag som alla arbetar mot det gemensamma målet att komma tillrätta med vattenskadorna och sprida den kunskap de besitter. Genom GVK har man samordnat kunskap och erfarenhet från byggherrar, förvaltare, entreprenörer och villaägare, och skapat en helhetssyn på hur ett tätt våtrum ska utföras.

- För många är ett nytt badrum den största investering de gör i hemmet. Vi på GVK har jobbat hårt i många år med att bygga upp och etablera vårt kvalitetskoncept för våtrum i Sverige. Tack vare kvalitetskonceptet är efterfrågan på auktoriserade företag numera närmast en standard. Allmänt vill man ha montörer som har behörighet för det jobb som ska utföras. Kanske har de olika byggfuskprogrammen på TV också hjälpt till att öka efterfrågan, säger Jan-Eric Allberg, tidigare vd för AB Svensk Våtrumskontroll, GVK.

Ett konkret resultat av arbetet med kvalitetskonceptet är GVKs branschregler för tätskikt i våtrum - Säkra Våtrum. Branschreglerna är utformade efter de myndighetskrav som gäller i Sverige. Anlitar man GVKs auktoriserade företag får man alltid ett godkänt våtrum enligt gällande bygglagstiftning.

Stiftelsen GVK har genom sina auktoriserade företag med specialutbildad personal byggt upp en bred kunskapsbas. GVKs länskontrollanter utför kvalitetskontroller på utförda arbeten vilket bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet i utförandet och en kontinuerlig erfarenhetsåterföring för ständiga förbättringar.

I stiftelsen ingår:

  •         Fastighetsägarna Sverige

        

  •         HSB Riksförbund

        

  •         Riksbyggen

        

  •         Svensk Försäkring

        

  •         Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO

        

  •         Sveriges Bostadsrätts Centrum SBC

        

  •         VVS Företagen
 
  •         Golvbranschen, GBR

Säkert Vatten


Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som togs fram av VVS-branschen för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Säker Vatten, auktorisationen och branschreglerna lanserades 1 september 2005. 

I branschreglerna ställs krav på både utförande VVS-företag och produkter. Det utförande VVS-företaget ska för att kunna genomföra en säker vatteninstallation vara auktoriserade och därmed ha särskilt utbildat VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för användaren.

De auktoriserade företagen hittar du här, för att få en säker och trygg VVS-installation. Företagen är utbildade i branschreglerna och utför installationsarbetet efter regelverket, vilket bland annat försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Länk till Säker Vatten