Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.
     

Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området.
     
Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.
     
En mycket viktig del av Byggkeramikrådets verksamhet är utbildning. Såväl av plattsättningsentreprenörer som önskar få behörighet att arbeta efter våra branschregler som av försäkringsbolag, besiktningsmän, fastighetsmäklare och andra aktörer i byggbranschen.
      
Via vår tekniska kommitté och i arbetsgrupper, som vi driver i samarbete med representanter för andra branschorganisationer, hanteras frågor av gemensamt intresse inom konstruktions- och applikationsteknik. Samarbetet leder även till framtagning av nya provningsmetoder, exempelvis för golvbrunnar och våtrumsskivor.
      
Allt för att främja en god användning av ett av världens äldsta byggmaterial – lika naturligt, hållbart och vackert i framtiden som det varit under tusentals år.

GVK

Varje år drabbas Sveriges villor och fastigheter av vattenskador som kostar den enskilde ägaren tiotusentals kronor. Ända sedan GVK, bildades 1988 har stiftelsen arbetat för att minska vattenskadorna i våra våtrum.

Idag består stiftelsen av ett antal organisationer och företag som alla arbetar mot det gemensamma målet att komma tillrätta med vattenskadorna och sprida den kunskap de besitter. Genom GVK har man samordnat kunskap och erfarenhet från byggherrar, förvaltare, entreprenörer och villaägare, och skapat en helhetssyn på hur ett tätt våtrum ska utföras.

- För många är ett nytt badrum den största investering de gör i hemmet. Vi på GVK har jobbat hårt i många år med att bygga upp och etablera vårt kvalitetskoncept för våtrum i Sverige. Tack vare kvalitetskonceptet är efterfrågan på auktoriserade företag numera närmast en standard. Allmänt vill man ha montörer som har behörighet för det jobb som ska utföras. Kanske har de olika byggfuskprogrammen på TV också hjälpt till att öka efterfrågan, säger Jan-Eric Allberg, tidigare vd för AB Svensk Våtrumskontroll, GVK.

Ett konkret resultat av arbetet med kvalitetskonceptet är GVKs branschregler för tätskikt i våtrum - Säkra Våtrum. Branschreglerna är utformade efter de myndighetskrav som gäller i Sverige. Anlitar man GVKs auktoriserade företag får man alltid ett godkänt våtrum enligt gällande bygglagstiftning.

Stiftelsen GVK har genom sina auktoriserade företag med specialutbildad personal byggt upp en bred kunskapsbas. GVKs länskontrollanter utför kvalitetskontroller på utförda arbeten vilket bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet i utförandet och en kontinuerlig erfarenhetsåterföring för ständiga förbättringar.

I stiftelsen ingår:

  • Fastighetsägarna Sverige

  • HSB Riksförbund

  • Riksbyggen

  • Svensk Försäkring

  • Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO

  • Sveriges Bostadsrätts Centrum SBC

  • VVS Företagen
  • Golvbranschen, GBR